Regie op de aansturing & portofoonverkeer

Regie op de aansturing & portofoongebruik

 

Centralisten werkzaam op een meldkamer of een operationeel centrum zijn naast het aannemen van meldingen ook verantwoordelijk voor de aansturing van hulpverleners naar de plaats van de melding en de communicatie over dat incident.

 

Het meest gebruikte communicatiemiddel is de portofoon. Het voordeel van de portofoon ten opzichte van de mobiele telefoon zit vooral in het direct bereiken van meerdere collega’s, de snelheid van berichtgevingen, het schakelen naar verschillende gespreksgroepen en het meeluisteren indien nodig. Daarnaast is de portofoon, de centrale de lifeline van de hulpverleners, zodat zij hulp krijgen als de situatie daar om vraagt. Hoe geroutineerd en vertrouwd een functionaris communiceert, hangt af van de genoten training en de ervaring met het gebruik van de porto. Wanneer een meldkamer een verandering aanbrengt of nieuwe portofoons in gebruik neemt, zullen de vaardigheden door training en oefening worden verbeterd. Zo raakt de centralist hier weer vertrouwd mee. 

 

Inhoud

 

Tijdens de training leren de deelnemers hoe zij de portofoon professioneel en optimaal gebruiken. Zaken als berichten sturen, etherdiscipline, gebruik van het NATO-alfabet, statussen, codewoorden en werken met cijfers komen aan bod. Daarnaast kunnen wij een werkinstructie portofoon opstellen, zodat de centralisten verder kunnen oefenen op de werkvloer. Hierin wordt beschreven wanneer men met de portofoon berichten uitstuurt, hoe de handelwijze is rondom persoonsgegevens en hoe men werkt met codes. De portofoon is een zeer efficiënt communicatiemiddel wanneer deze goed gebruikt wordt en uiterst belangrijk voor de veiligheid van uw medewerkers.

 

Doelgroep

Centralisten van meldkamers, service centrales en iedereen die handhaving en of hulpverlening via portofoon coördineert.

 

Duur

Standaard duurt deze training een dag plus een terugkomdag. De training kan aangepast worden aan de behoefte en verder uitgebreid worden met regels omtrent intakeprocedures en grootschalige scenariotraining. Onderhoudstrainingen kunnen vervolgens door het jaar heen gepland worden om de vaardigheden op peil te houden.

 

Locaties

  • Wij weten hoe een meldkamer werkt
  • We kennen je ketenpartners en verbinden graag
  • We geven oplossingen op vloerniveau