De vloer op orde

 

Een advies op maat begint vaak met een meldkamerschouw. Daarin lopen we alle aspecten na binnen de beveiliging en binnen het meldkamerproces. Is de vloer op orde? Past de inrichting bij de visie op de beveiliging van het object? Welke processen moeten worden geprofessionaliseerd? We signaleren wat de kracht van de meldkamer is en welke hiaten er zijn. Passen de competenties van de medewerkers wel bij de taakstelling van de meldkamer? We lopen indien gewenst ook het object na op beveiligingslekken.

 

Verder beoordelen we of het registratiesysteem van de incidenten logisch is en de juiste data levert om beleidsmatig op te kunnen sturen. We analyseren de samenwerking met de ketenpartners en kijken of er voldoende wordt gedaan aan preventie, strategische inzet van cameraobservatie en snel schakelen bij calamiteiten. We voorkomen incidenten immers graag voordat ze zich voordoen.

 

Bouwen op ons netwerk

Ons netwerk in het meldkamerdomein is goed ontwikkeld. Wij zorgen ervoor dat meldkamers van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen verstaan. Op alle niveaus kunnen we inkijkstages regelen. Bij incidentbestrijding is ‘kennen en gekend worden’ van grote waarde, zeker als er moet worden opgeschaald.

We hebben veel ervaring met multidisciplinair werken bij grootschalige calamiteiten. Deze expertise zetten we graag in om elke meldkamer goed beslagen ten ijs te laten komen. Zo kunnen we officieren van dienst adviseren hoe ze moeten opereren in een opgeschaalde (GRIP)-situatie en hoe ze van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de overheidshulpdiensten.

We halen graag buiten naar binnen
voor een vlekkeloze samenwerking

 

Binnen versus buiten

 

Hoe snel en adequaat er tijdens een incident gehandeld wordt, hangt sterk af van het samenspel tussen de meldkamer binnen en de operatie buiten. Deze twee disciplines kunnen van elkaar vervreemd raken en totaal andere entiteiten worden. En dat terwijl ze dagelijks met elkaar te maken hebben. 

 

Wij brengen graag 'buiten naar binnen' door middel van verkenningssessies waarin we bespreken hoe de samenwerking kan worden verbeterd. 

 

We organiseren ook scenariotrainingen waarin de kerntaken, rollen, werkinstructies, informatiemanagement en opschaling aan bod komen.

Resultaat: we lossen incidenten op
voordat ze gebeuren

Specifieke vragen waarmee onze klanten bij ons komen:

 • Hoe staan we ervoor als meldkamer?
 • Welke veranderingen moeten we prioriteren gelet op de krapte in de capaciteit?
 • Zijn onze protocollen en werkinstructies nog actueel?
 • Hebben we ons cameratoezicht en informatiemanagement goed georganiseerd?
 • Hoe kunnen we nieuwe centralisten zo snel mogelijk goed inwerken?
 • Hoe kunnen we het niveau van het personeel op peil houden?
 • Hoe voorkomen we dat het personeel uitvalt?
 • Hoe zorgen we voor een lager ziekteverzuim?
 • Hoe helpen we onze mensen duurzaam te re-integreren?
 • Hoe kunnen we beter samenwerken met ketenpartners?
 • Hoe kunnen we ons Opleiden Trainen Oefenen (OTO) goed inrichten?

Of het nu een uitgebreid traject is of één specifiek verbeterpunt, we komen graag helpen bij de ontwikkeling van een beter functionerende vloer.

 

 

Klanten van Meldkamerinstituut bv

Vrijblijvend een korte meldkamerschouw?

We komen graag langs.
Neem contact op