Regie op veiligheid, altijd en overal

 

Werken op een meldkamer is een vak apart, dat weten wij als geen ander. Het draait om snelheid en samenwerking, met de mensen op de vloer, ter plaatse en met de relevante ketenpartners. En vooral om: regie houden op het incident tot sein veilig. In onze opleidingen, adviestrajecten en begeleiding merk je dat wij de meldkamerwereld van binnenuit kennen.

 

Onze Visie en missie

We dragen een gemeenschappelijke taal uit, omdat wij een snelle en accurate incidentafhandeling cruciaal vinden. Wij geloven heilig dat als iedereen dezelfde taal, denk- en werkwijze hanteert, we daarmee sneller hulp ter plaatse hebben en meer levens redden.

 

We werken graag multidisciplinair. Onze docenten en acteurs komen bijna allemaal uit de praktijk. De meeste staan er nog met één of zelfs twee benen in: ze werken bijv. voor de politie, de brandweer, de ambulancedienst, voor het Spoor of op het water. Ze zijn een kei in hun vak én weten hun kennis goed over te dragen, daar hebben we ze op geselecteerd. Ze hebben er plezier in om namens het Meldkamerinstituut andere meldkamers te helpen.

 

We kennen het geheim van leren: cursisten voelen zich veilig en komen in een 'flow', waardoor ze ernaar verlangen om zich nog verder te ontwikkelen. Ieder op z'n eigen manier, altijd direct aansluitend op de praktijk van alledag. Onze bijeenkomsten zijn vrijwel altijd met een trainingsacteur omdat we geloven in het direct toepassen van vaardigheden in een praktijksituatie. Daarnaast helpen we leidinggevenden om de meldkamer effectief aan te sturen. Ook dat is een kwestie van regie pakken en houden.

Wij werken voor dit type meldkamers

 • 1. Meldkamers bijzondere objecten

  Sommige panden of objecten zijn van vitaal belang doordat ze een bijzondere functie hebben. Wij hebben kennis en ervaring in het professionaliseren van meldkamers van zulke gebouwen. Enkele voorbeelden hiervan zijn Het Rijksmuseum, de Tweede Kamer, de kerncentrale in Borssele (EPZ), Hoofdkantoor Rabobank en Anne Frank Museum.

 • 2. Overheidshulpdiensten 112

  Gemeenschappelijke meldkamers van politie, brandweer en ambulance leiden intern op of krijgen hun intitiële scholing vaak via reguliere instituten. Het Meldkamerinstituut ondersteunt in het initieel onderwijs door groepen over te nemen, geeft aanvullende trainingen en biedt ondersteuning boven deze basis opleidingen. Te denken aan het Voorschakeltraject voor burgercentralisten op een politiemeldkamer en het scenariotrainen van zittende centralisten bij de Brandweer.

 • 3. Infrastructuur

  Naast overheidshulpdiensten spelen infrastructurele meldkamers zoals die van ProRail, Rijkswaterstaat, de NS en het Kustwachtcentrum een belangrijke rol in de incidentbestrijding. Wij hebben ruime ervaring met de werkwijze van deze meldkamers. We leiden regelmatig hun centralisten op of ondersteunen in de ontwikkeling.

 • 4. Gebouwbeveiliging

  We werken veel voor meldkamers van grote complexen, zowel rijksgebouwen als bedrijfsterreinen. We zijn sinds enkele jaren hét opleidingsinstituut voor de Rijksbeveiligings Organisatie. We leiden alle centralisten op van meldkamers voor onder meer de ministeries, de Belastingdienst/FIOD, het RIVM, de IND en de Oosterscheldekering.

 • 5. Toezicht en handhaving

  Gemeentelijke meldkamers Toezicht & Handhaving zijn een directe partner voor de politie en die ondersteunen wij daarom graag. Daarnaast kennen wij de dilemma's waar de centralisten tegenaan lopen, zoals het aansturen van boa's, de wegsleepkranen, agressie in de horeca en het aanpakken van parkeeroverlast. We hebben de gemeentelijke meldkamers ondersteund in onder meer Amsterdam, Haarlem, Eindhoven en Breda.

Binnen het veld wisselen we kennis uit en werken we graag samen met o.a.:

Interesse?

We komen graag kennismaken!
Bel of stuur ons een bericht: 0343-234112