Privacy verklaring AVG Meldkamerinstituut

Privacy verklaring AVG Meldkamerinstituut B.V.

 

Meldkamerinstituut B.V.

Langbroekerdijk A 26

3947 BH Langbroek

+316 23 106265

Fatima Bonebakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Meldkamerinstituut B.V. Deze privacy verklaring geldt zowel voor Meldkameropleidingen als voor Fatima Bonebakker’s Meldkamerinstituut. Zij is te bereiken via
Backoffice@meldkamerinstituut.nl


Persoonsgegevens die het Meldkamerinstituut B.V. en de backoffice-medewerkers verwerken:
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum en geboorte plaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres en (huisadres indien nodig bij het opsturen van een certificaat)

Meldkamerinstituut B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat het nodig is voor het volgen van de opleiding en op de juiste wijze onderwijsdocumentatie op te stellen.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Fatima en haar team verwerken
Fatima Bonebakker verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Geboorte datum en geboorte plaats

-       Fatima Bonebakker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Opstellen van een geldig certificaat na deelname aan een opleiding van Meldkameropleidingen

-       Examens aan te vragen en beoordelingsformulieren op te stellen


Fatima Bonebakker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Fatima en haar team hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens 7 jaar.
Delen van persoonsgegevens met derden
Fatima Bonebakker deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van het onderwijs en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.


Derden zijn :
Docenten – naam en achternaam, geboortedatum, eventueel relevante CV onderdelen.
Examinatoren – adres gegevens, geboortedatum en geboorte plaats

Fatima Bonebakker gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fatima Bonebakker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
info@meldkamerinstituut.nl


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fatima Bonebakker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op 06-23106265 of via
info@meldkamerinstituut.nl