Gespreksdiscipline intake en aansturing

Communicatie vanuit de meldkamer vergt een vorm van gespreksdiscipline. Hoe sneller inzet vereist wordt hoe strakker de communicatie zowel in de intake als in de aansturing gewenst is. Zo heeft de centralist regie over het gesprek van begin tot eind. Tijdens dit thema staan we stil bij de werkwijze van intake voeren en aansturen binnen de meldkamer.

We hanteren daar de werkwijze van overheidshulpdiensten als basis. We zijn van mening dat als iedereen dezelfde werkwijze hanteert, er sneller inzet georganiseerd wordt en er optimaal samengewerkt wordt met collega's in de operatie en met ketenpartners.

 

Inhoud en doelstellingen

De centralist leert en oefent met de volgende thema’s:

  • Uitvraagprotocol 
  • Regievoeren op het gesprek met de melder
  • Functionele empathie en stress reductie
  • Aansturing eenheden 
  • Scenario's oefenen met een acteur

 

Lengte en studiebelasting

Deze training duurt 1 dag. Er is verder geen studiebelasting

 

Doelgroep, aanvangsniveau en vrijstellingsbeleid

Deze training is voor iedereen die wil werken aan zijn vaardigheden en gesprekstechnieken binnen het intake en aansturingsproces.

Voor deze opleiding is geen een vrijstelling van toepassing indien de centralist eerder deze training heeft gevolgd. Dit komt omdat we het team samen opleiden en deze training ook gezien kan worden als een onderdeel van Opleiden  Trainen Oefenen.

Locaties

  • Wij weten hoe een meldkamer werkt
  • We kennen je ketenpartners en verbinden graag
  • We geven oplossingen op vloerniveau