Centralistenleergang

Programma

 

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen. De basis centralistenopleiding met blended learningactiviteiten. Naar gelang het startniveau en het gewenste eindresultaat kan de leergang op maat ingevuld worden.

 

Voortraject

 • Opstellen van een ontwikkelplan op basis van het assessment
 • Portfolio starten
 • Coachingsgesprek 1.
 • Het intern inwerkprogramma afstemmen
 • Leren Reflecteren

Blok 1

 • Start tweedaagse intern met overnachting
 • Regievoering en omgaan met verschillende melders
 • Inkijkstage "Gebiedskennis"
 • Scenariotraining 1
 • Coachingsgesprek 2
 • Intervisie

Blok 2

 • Tweedaagse mentale kracht en scenariotraining 2 
 • Vitaliteit plan van aanpak
 • Coachingsgesprek 3
 • Portfolio deel 1 inleveren

Blok 3

 • Tweedaagse aansturing en opschaling
 • Masterclass Contra terrorisme en Radicalisering
 • Coachingsgesprek 4
 • Inkijkstage "De operatie in"
 • Supervisie

Blok 4

 • Tweedaagse Informatiemanagement en grootschalige incidenten
 • Masterclass Cameratoezicht en proactief beveiligen 
 • Coachingsgesprek 5
 • Portfolio tussengesprek
 • Inkijkstage "Externe ketenpartner naar keuze".

 

Blok 5

 • Tweedaagse scenario en examentraining
 • Coachingsgesprek 6
 • Examen inclusief portfoliogesprek

 

 

 

 

Locaties

 • Wij weten hoe een meldkamer werkt
 • We kennen je ketenpartners en verbinden graag
 • We geven oplossingen op vloerniveau